Certifikáty

EDA CERTIFIKÁT

Študenti, ktorí úspešne zložia záverečný test, môžu dostať certifikát označujúci ich úroveň angličtiny. Certifikát je interný a sa vydáva na požiadanie.

CAMBRIDGSKÉ CERTIFIKÁTY

Študenti sa taktiež môžu prihlásiť na medzinárodné skúšky na Britskej Rade a získať cambridgské certifikáty. Pred skúškou odporúčame absolvovať prípravný kurz.

PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)

PET je medzinárodne uznávaný certifikát platný na celý život. Mnoho zamestnávateľov i škôl ho pokladá za potvrdenie znalosti anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni. PET je základnou skúškou, ktorá otvára dvere pre získanie ďalších certifikátov.
PET je skúška určená pre ľudí, ktorí vedia používať anglický jazyka slovom aj písmom v každodennom živote na stredne pokročilej úrovni (intermediate). Skúška preveruje všetky štyri jazykové znalosti – čítanie, písanie, posluch a rozprávanie. Kandidáti na PET vedia použiť jazyk v každodenných situáciách, či už v práci, alebo vo voľnom čase.

PET pozostáva z troch častí:

ČÍTANIE A PÍSANIE (READING AND WRITING), 90 MINÚT
Študent by mal zvládnuť prečítať texty z časopisov, novín, žurnálov a pochopiť ich hlavné body. Študent tiež preukazuje schopnosť použiť slovnú zásobu pri písaní krátkych odkazov, príbehu, alebo listu v rozsahu približne 100 slov.

POSLUCH (LISTENING), 30 MINÚT
Študent musí preukázať schopnosť pochopiť význam nahraného hovoreného materiálu ako sú rôzne oznámenia a dialógy v každodennom živote. Študent tiež musí vedieť sledovať zámery hovoriacich.

ROZPRÁVANIE (SPEAKING), CCA 10 MINÚT
Študenti pracujú vo dvojiciach, ukazujú svoju schopnosť zúčastniť sa rozhovoru, pýtať sa otázky a odpovedať na ne a rozprávať o tom čo majú a čo nemajú radi.

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)

FCE je medzinárodne uznávaný certifikát platný na celý život. Mnoho zamestnávateľov i škôl ho pokladá za potvrdenie znalosti anglického jazyka na pokročilejšej úrovni. FCE je základnou skúškou, ktorá otvára dvere pre získanie ďalších certifikátov.
FCE je skúška určená pre ľudí, ktorí vedia používať anglický jazyk slovom aj písmom v každodennom živote na pokročilejšej úrovni (upper-intermediate). Je správnou voľbou pre ľudí, ktorí chcú používať anglický jazyk v práci a v štúdiu.

FCE pozostáva z 5 častí:

ČÍTANIE (READING), 75 MINÚT
Študent musí preukázať schopnosť pochopiť text z kníh, časopisov, alebo novín.

PÍSANIE (WRITING), 90 MINÚT
Študent musí byť schopný napísať krátky príbeh, list, článok, správu, alebo esej v rozsahu 120 – 180 slov.

ANGLIČTINA V PRAXI (USE OF ENGLISH), 75 MINÚT
Táto časť preveruje študentove znalosti gramatiky a slovnej zásoby, študent dopĺňa cvičenia, kde sa odpovede vyberajú z viacerých možností (multiple choice), alebo dopĺňa cvičenia na základe vlastného uváženie bez možnosti výberu, transformuje vety pomocou zadaných slov, hľadá chyby v texte, dopĺňa slová do viet atď.

POSLUCH (LISTENING), 40 MINÚT
Študent musí preukázať schopnosť pochopiť nahraný materiál ako napr. prednášky, správy, verejné oznámenia a iné.

ROZPRÁVANIE (SPEAKING), CCA 14 MINÚT
Študenti pracujú vo dvojici, alebo trojici, rozprávajú sa medzi sebou aj so skúšajúcim.