Vaša úroveň nemčiny

Otestujte si Vašu úroveň nemčiny doleuvedeným testom.

Správne (Richtig) alebo nesprávne (Falsch)

Vyberte správnu (Richtig), nesprávnu (Falsch), alebo žiadnu odpoveď (Keine Antwort). Každá otázka musí byť zodpovedaná.

Za každú správnu odpoveď dostanete 1 bod, za nesprávnu odpoveď -1 bod a za žiadnu odpoveď 0 bodov.

Multiple choice test

Vyberte prosím správnu odpoveď.

Za každú správnu odpoveď dostanete 1 bod, za nesprávnu odpoveď 0 bodov.