Aktuálne z našej školy

 Milí študenti. 

S radosťou vám oznamujeme, že od 1. júna otvárame našu jazykovú školu. Po povinnej karanténe vás znova radi všetkých stretneme. 

Pozastavené kurzy prebiehajú v rovnakých dňoch a časoch.

Tešíme sa na stretnutie s vami. 

 

Každý náš študent má prístup do študentskej online zóny zadarmo!

Táto platforma umožňuje študentovi si overiť doterajšie poznatky, ale aj sa naučiť nové veci. Na výber sú rôzne typy cvičení zamerané na diktáty, slovnú zásobu a gramatiku.

Online angličtina obsahuje spolu 100 diktátov a viac než 1 000 cvičení.

 

 

Naša metóda výučby

Naša metóda výučby