Hodiny

Charakteristické črty našich hodín

  • rýchle tempo

Lektori rozprávajú rýchlejšie, čo umožňuje študentom lepšie porozumieť jazyku mimo triedy v bežnom živote.

  • aktívne vysvetľovanie slovnej zásoby

Študent nečaká pasívne na preklad slov, ale sám ho zisťuje čím je aktívne zapájaný do  hodiny.

  • opravovanie chýb a výslovnosti

Lektori opravujú gramatické i výslovnostné chyby študenta, aby sa naučil rozprávať správne a zrozumiteľne.

  • prepracovaný systém opakovania

Pravidelné a dôkladné opakovanie zaručuje dlhodobé zapamätanie si slovíčok.

  • priateľský prístup lektorov

Študenti sa nemusia báť ak niečo nevedia hneď, lektor im s odpoveďou pomôže.

  • striedanie lektorov

Striedanie lektorov pomáha študentom „vytrénovať si uši“ na rôzne prízvuky a tempá reči.

  • živá atmosféra

Ticho a nuda na hodine u nás neexistujú, práve naopak, priateľský kolektív vám zaručí príjemnú atmosféru.

  • minimum slovenčiny

Používanie cudzieho jazyka v čo najväčšej možnej miere urýchľuje pokrok študentov.