Naše metódy

Metódy: Direct Method for English, Directes Deutsch, Espanol Directo, RUSSIAN 

Výhody:

 • učíte sa jazyk prirodzeným spôsobom - rozprávaním - študenti komunikujú v od prvej hodiny a získavajú potrebnú sebaistotu pri komunikácii v cudzom jazyku
 • odbúravate strach z rozprávania
 • jazyk sa učíte rýchlo a efektívne - aktívne zapojenie študentov na hodine zaručí, že  nové poznatky naberajú rýchlejšie a efektívnejšie.
 • metódy sú vhodné pre všetkých - umožňujú pokročilým študentom pristúpiť počas celého roka. Časté opakovanie, nielen aktuálneho, ale aj staršieho učiva, umožňuje študovať jazyk naozaj každému.
 • systém otázka - odpoveď - hodiny sú vedené riadenou konverzáciou, ktorá naučí študenta tvoriť gramaticky správne vety.
 • časté opakovanie prebratej látky - pravidelné opakovanie nového učiva umožňuje zapamätanie si slovíčok a vetných konštrukcií na dlhý čas.
 • zrozumiteľne vysvetlená gramatika - študent si nememoruje dlhé a zložité gramatické pravidlá, ale na základe jednoduchého vysvetlenia sa ich učí používať v praxi.
 • aktívne učenie slovíčok - lektor slovíčka neprekladá, študenti sa snažia, s pomocou lektora, význam slova uhádnuť sami a tak si ho ľahšie zapamätajú.
 • dôkladné precvičovanie prebratej látky - Súčasťou vyučovacieho procesu je opakovanie aj staršieho učiva, aby si študent zapamätal maximum z toho, čo sa naučil.
 • možnosť pristúpiť do kurzu počas celého roka


Ako vyzerajú naše hodiny

 • Dynamické - na hodinách sa nenudíte
 • Zábavné - užijete si u nás veľa zábavy a budete sa tešiť na ďalšiu hodinu
 • Praktické - naučíte sa praktické veci, ktoré využijete v bežnom živote
 • Efektívne - našimi metódami sa učíte rýchlejšie a efektívnejšie
 • Rodinná atmosféra - malé skupinky zaručujú príjemnú atmosféru v ktorej sa budete cítiť ako medzi priateľmi


Naše učebnice

Používame špeciálne učebnice, ktoré majú moderný dizajn a prehľadnú štruktúru. Boli zostavené profesionálnymi  lektormi a jazykovedcami. Každá učebnica pozostáva z dvoch úrovní, obsahuje slovíčka, ich výslovnosť, preklad do slovenčiny, otázky a odpovede týkajúce sa aktuálnych tém, gramatické časti vysvetlené jednoducho a výstižne na príkladoch, komunikačné cvičenia, čítania, diktáty a abecedný zoznam slovíčok na konci učebnice. Súčasťou učebníc je aj CD.

Každý študent od nás dostane CD s nahrávkami z hodín zadarmo.

Navyšše súčasťou Direct Method for English je aj online študentská zóna zadarmo, tu si študenti môžu precvičiť slovíčka a gramatiku. Pre viac informácií kliknite sem.

Direct Method for EnglishDirectes DeutschEspanol Directo