Standard Russian

Polointenzívny kurz ruštiny, 2x2 hodiny týždenne, 3 mesiace

Náš najobľúbenejší kurz vás zbaví zábran z rozprávania v cudzom jazyku. Ruštinu sa učíte zábavným a praktickým spôsobom. Živá atmosféra hodín vás pohltí, preto vaše napredovanie bude omnoho rýchlejšie. Do kurzu je možné pristúpiť počas celého roka.

Čo si z kurzu odnesiete:

  • aktívne komunikujete v ruštine na každej hodine
  • naučíte sa mnoho nových slovíčok a fráz bez nudného drilovania
  • učíte sa novým a zábavným spôsobom v príjemnej rodinnej atmosfére malých skupiniek

Parametre kurzu:

Aktuálny semester 19.09.2022 - 16.12.2022
Intenzita 2x2 hodiny týždenne
Počet hodín za semester 52
Úroveň všetky
Počet ľudí v skupine 7-10
Metóda Russian designed with Direct Method
Cena 234

Prihlásiť sa na kurz