Vaša úroveň angličtiny

Otestujte si Vašu úroveň angličtiny doleuvedeným testom.

Správne (true) alebo nesprávne (false)

Vyberte správnu (true), nesprávnu (false), alebo žiadnu odpoveď (no answer). Každá otázka musí byť zodpovedaná.

Za každú správnu odpoveď dostanete 1 bod, za nesprávnu odpoveď -1 bod a za žiadnu odpoveď 0 bodov.

Multiple choice test

Vyberte prosím správnu odpoveď.

Za každú správnu odpoveď dostanete 1 bod, za nesprávnu odpoveď 0 bodov.